CREDO Profesional

Noi credem că medicul creştin este dator să-şi dedice viaţa şi profesia în serviciul umanităţii, prin slujirea aproapelui său.

Noi credem că medicul creştin va respecta prin recunoştinţă pe maeştrii ştiinţei medicale care l-au format şi îşi va exerecita profesia cu cunoştinţă şi demnitate profesională moral creştină.

Noi credem că medicul creştin va privi sănătatea bolnavului drept principala sa grijă, adăugînd medicamentului şi cuvîntul de iubire creştină.

Noi credem că medicul creştin va fi un deplin păstrător al secretelor de profesie ce i se vor încredinţa şi că va susţine cu onoare nobilele tradiţii ale profesiei medicale, colegii de profesie considerîndu-i ca pe nişte fraţi.

Noi credem că medicul creştin nu va îngădui ca diverse considerente de sex, naţionalitate, religie, rasă, apartenenţă politică sau poziţie socială să se interpună între datoria lui şi aproapele suferind.

Noi credem că medicul creştin va avea respectul absolut faţă de viaţa omenească, de la concepţie şi pînă la moarte alături de asistenţă medicală va respecta şi solicitarea asistenţei spirituale de către pacientul suferind sau de către membrii aparţinători pentru cel bolnav.

Noi credem că medicul creştin nu va folosi şi nu va permite folosirea cunoştinţelor profesionale împotriva legilor umanităţii, a demnităţii omului sub nici o ameninţare.

Medicul creştin acceptă şi aderă la acesta în mod solemn, liber în conştiinţă şi pe cuvînt de onoare