ICMDA

AMCR este membră a International Christian Medical and Dental Association (ICMDA) din anul 1998. ICMDA reuneşte organizaţii membre din aproximativ 100 de ţări cu scopul de a iniţia şi susţine grupurile naţionale ale studenţilor şi medicilor creştini pentru a fi o mărturie ȋn sistemul medical din care fac parte.
ICMDA organizează anual training-uri pentru lideri, periodic conferinţe regionale şi la fiecare 4 ani congrese mondiale.
ICMDA oferă cadrul creării unei rețele mondiale ȋntre medicii şi studenţii medicinişti creştini.